Widget Image
Widget Image
Sklep EOS Life Lights- wysokiej jakości akcesoria odblaskowe dla kobiet i dzieci.

Reklamacje i zwroty

Formularz odstąpienia od umowy w sklepie https://www.eoslifelights.pl/  

  1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia jej zawarcia.
  2. Do zachowania terminu do odstąpienia niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, np. poprzez oświadczenie wysłane na adres poczty elektronicznej: info@eoslifelights.pl
  4. Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia.
  6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.
  7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli przyjęty sposób zapłaty będzie utrudniony lub niemożliwy, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu, co nie będzie wiązać się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.